danas je 20.5.2024

Input:

Porezno priznati i nepriznati troškovi (darovi, reprezentacija, promidžba) u 2019. Online razgovor

13.11.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje 1: Ako imamo ugovoreno školovanje sa svojim kupcima u kojem je uključeno plaćanje smještaja i hrane za polaznike školovanja, da li navedene troškove tretiramo kao reprezentaciju?


Odgovor predavača: Smještaj i hrana u tom slučaju je drugi dohodak.

Pitanje 2: Ako kupim kemijske olovke i rokovnike na kojima je utisnut logo firme, koja je to vrsta troška, i je li porezno priznato?

Ako od drugog dobavljača naručim razne predmete (ručnici, kuhinjske krpa, pregače, šalice za čaj, set noževa i sl.) koje bi poklonili poslovnim partnerima, i kod drugog dobavljača naručim tisak na sve te proizvode, mogu li se ti svi proizvodi knjižiti kao promidžba?

Odgovor predavača: Ako je nabavna vrijednost pojedinog artikla do 160,00 kuna bez PDV-a onda je promidžba.

Odgovor na drugo pitanje: Da ako je jedinična vrijednost do 160,00 kuna bez pdv-a

Pitanje 3: Poštovani, imamo veleprodaju i maloprodaju mješovite robe (porculan, plastika, staklo, sredstva za čišćenje, plastične čaše i ostali sitni inventar). Tijekom godine se iz dućana uzimaju arikli s polica za čišćenje i održavanje tog prodajnog prostora kao i papirnati i plastični artikli za potrebe kafića (koji se nalazi u vlasništvu firme). Na kraju godine napravimo ITV-interna realizacija. Razdužuje se roba i marža te se priznaje trošak. Je li to knjiženje u redu?
Što kada direktor odluči uzeti robu s police iz dućana i pokloniti je poslovnom partneru (kako to proknjižiti)?


Odgovor predavača: Kada poklanjate robu poslovnim partnerima govorimo o reprezentaciji.


Pitanje 4: Ured kupuje otprilike jednom mjesečno bezalkoholna pića, kavu, mlijeko za kavu i kekse za potrebe sastanka sa zaposlenicima i sa strankama. Prehrambene namirnice na računu odnose se samo na potrebe sastanaka s poslovnim partnerima. Da li je moguće tretirati dio računa kao reprezentaciju a dio kao priznate troškove?

Odgovor predavača:

  • Piće za zaposlenike je priznat trošak. 
  • Piće za poslovne partnere je reprezentacija
  • Keksi za poslovne