Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Pojašnjenje upisa u Registar stvarnih vlasnika za d.o.o. s 3 vlasnika

11.10.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.17.2.4 Pojašnjenje upisa u Registar stvarnih vlasnika za d.o.o. s 3 vlasnika

Darko Graf, dipl.iur

Molila bih Vas pojašnjenje upisa u Registar stvarnih vlasnika. Naime, naše poduzeće (D.o.o.) ima 3 vlasnika, dva vlasnika (prokuristi) imaju pojedinačne udjele od 43,69% te samim time predstavljaju izravne vlasnike koje upisujem u Registar. Treći vlasnik (koji je ujedno i član uprave) ima poslovni udio od 12,62% te ne predstavlja izravnog vlasnika, a ne potpada ni pod neizravno vlasništvo ni kontrolni utjecaj. Moram li vlasnika s udjelom od 12,62% upisati u registar? Ako da, koja bi bila priroda njegovog vlasništva?

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine 108/2017 i 39/2019) u odredbi čl. 4. st. 1. toč. 38. definira Registar stvarnih vlasnika kao središnju elektroničku bazu podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB, s tim da je prema istom zakonu „stvarni vlasnik“ stranke svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Dakle, po našem se shvaćanju, stvarnim vlasnikom definira svaka fizička osoba koja se nalazi u vlasničkoj strukturi određenog društva, bez obzira na točan njezin udio u vlasništvu izražen kroz omjer sudjelovanja u temeljnom kapitalu društva, iako je odredbama čl. 28. istog zakona pomalo nedorečeno predviđeno kako se „ Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

1. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja ili prava glasa ili poslovnih

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: