danas je 28.11.2023

Input:

Plaćanje doprinosa nerezidenata članova uprave

18.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.23.2.3 Plaćanje doprinosa nerezidenata članova uprave

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Imamo upit za plaćanje doprinosa članova uprave, nerezidenata koji u Hrvatskoj imaju trgovačko društvo, ima ih 8 i imaju prebivalište Velika Britanija, Nizozemska i Južnoafrička Republika. Pola njih su umirovljenici, isplaćuju si dobit iz trgovačkog društva i nikakve druge primitke ne ostvaruju iz tog trgovačkog društva. Jesu li oni obveznici plaćanja doprinosa u Hrvatskoj kao članovi uprave ili su oslobođeni doprinosa ako plaćaju mirovinsko u svojoj državi prebivališta, isto tako umirovljenici ako su samo umirovljenici plaćaju li doprinose kao članovi uprave? Ima li član uprave rezident i umirovljenik obvezu plaćanja doprinosa kao član uprave?

Za strance, članove uprave u trgovačkim društvima sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, koji u pravilu nisu zaposleni u tim društvima, valja prije svega utvrditi jesu li u sustavu osiguranja države čiji su rezidenti ili ne. Drugim riječima, valja utvrditi jesu li članovi uprave – stranci zaposleni/samozaposleni u drugoj državi članici EU ili državi s kojom RH ima ugovor o socijalnom osiguranju. Status nerezidenata članova uprave razlikuje se sa socijalnog i poreznog aspekta.

Članovi uprave nerezidenti mogu biti u sustavu obveznog socijalnog osiguranja u inozemstvu na osnovu radnog odnosa ili po nekoj drugoj osnovi, a moguće je i da nisu u sustavu obveznog socijalnog osiguranja. U slučaju kada nerezident član uprave posjeduje važeću potvrdu (najčešće A1 potvrda) o pripadanju socijalnom osiguranju države rezidentnosti, kojom dokazuje da je u svojoj državi prijavljen na obvezna osiguranja, nije obvezan prijaviti se na obvezna osiguranja u RH prema čl. 239 Pravilnika o doprinosima. Međutim, ako član uprave trgovačkog društva nije u statusu osiguranika temeljem radnog odnosa u trgovačkom društvu u RH i nema potvrdu da je u svojoj