danas je 24.7.2024

Input:

Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.5 Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž)

Što je beneficirani radni staž? Piloti, operni pjevači, kontrolori leta... Zatim policajci, vatrogasci, strojovođe... To su neke od kategorija osoba koje u Hrvatskoj imaju pravo na staž osiguranja s povećanim trajanjem ili jednostavnije rečeno – beneficirani radni staž. No ostvarenje tog prava ne mora nužno biti vezano uz određena zanimanja.

Beneficirani radni staž, odnosno pravo da im se staž računa s povećanim trajanjem, da se snižava dobna granica za odlazak u starosnu mirovinu imaju i određene osobe s invaliditetom.

Redom su to: osobe oboljele od distrofije, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti. Pravo imaju i slijepe i gluhe osobe, gluhoslijepe, zatim oni oboljeli od reumatidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica. I osobe s Downovim sindromom.

U tim slučajevima 12 mjeseci provedenih na poslu, računa se kao 15 mjeseci, što je uvjet za sniženje dobne granice za starosnu mirovinu. Dobna granica za stjecanje prava za starosnu mirovinu, snižava se po jednu godinu za svakih pet godina provedenih u osiguranju koje se računa 12 mjeseci kao 15 mjeseci.

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem definirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju:

- osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima,

- osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog prirode i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla,

- osiguranici - osobe s invaliditetom: osobe oboljele od distrofije, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobe s Downovim sindromom.

Poslodavac je dužan u rokovima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju prijaviti HZMO-u početak, promjenu i prestanak rada osiguranika koji rade na radnim mjestima za koje se prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem  računa staž osiguranja s povećanim trajanjem.

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise. U skladu sa stručnom analizom