danas je 29.9.2023

Input:

Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.5 Plaća s obračunom doprinosa za beneficirani staž

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Staž osiguranja s povećanim trajanjem (tzv. beneficirani staž)

Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem definirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem. Staž osiguranja s povećanim trajanjem ostvaruju:

  • osiguranici zaposleni na osobito teškim i za zdravlje i radnu sposobnost štetnim radnim mjestima

  • osiguranici kojima nakon određenih godina života, zbog prirode i težine posla, fiziološke funkcije organizma opadaju u toj mjeri da onemogućavaju daljnje uspješno obavljanje tog posla

  • osiguranici - osobe s invaliditetom: osobe oboljele od distrofije, oboljeli od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, slijepe osobe, gluhe osobe, gluhoslijepe osobe, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva, osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobe s Downovim sindromom.

Poslodavac je dužan u rokovima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju prijaviti HZMO-u početak, promjenu i prestanak rada osiguranika koji rade na radnim mjestima za koje se prema Zakonu o stažu osiguranja s povećanim trajanjem  računa staž osiguranja s povećanim trajanjem.  

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. Navedenim Zakonom redefinirana su radna mjesta i zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem u odnosu na ranije propise. U skladu sa stručnom analizom koju je proveo Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, smanjen je dosadašnji broj radnih mjesta na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.  Od 1. siječnja 2019. staž osiguranja s povećanim trajanjem ukida se na 43 radna mjesta u odnosu na raniji Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, a ostaje na 52 radna mjesta podijeljena u 17 odjeljaka. Za 22 radna mjesta snižava se postojeći stupanj povećanja staža osiguranja s povećanim trajanjem. Na popis zanimanja dodaju se dva nova (zanimanje voditelja kabinske posade zrakoplova i člana kabinske posade zrakoplova) i time se broj zanimanja na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem povećava s 11 na 13.  Proširuje se krug osoba s invaliditetom kojima se staž računa s povećanim trajanjem i za tu kategoriju osiguranika staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se i za razdoblje zaposlenja u nepunom radnom vremenu.

Od 10. travnja 2021. prema Zakonu o dopunama Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (Narodne novine, broj 34/21) računanje staža osiguranja s povećanim trajanjem i snižavanje dobne granice za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu proširuje  i na osiguranike – osobe s invaliditetom samostalne obveznike plaćanja doprinosa  - samozaposlene osobe u koje spadaju obrtnici,