danas je 2.10.2023

Input:

Plaća i naknada plaće (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.11 Plaća i naknada plaće (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.

3.11.1 Određivanje plaće – Članak 90. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac je dužan radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu utvrđenom propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, odnosno ugovorom o radu.

(2) Ako osnove i mjerila za isplatu plaće nisu uređeni kolektivnim ugovorom, poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan ih je utvrditi pravilnikom o radu.

(3) Ako plaća nije određena na način iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a ugovor o radu ne sadrži dovoljno podataka na temelju kojih bi se ona mogla odrediti, poslodavac je dužan radniku isplatiti primjerenu plaću.

(4) Pod primjerenom plaćom smatra se plaća koja se redovito isplaćuje za jednaki rad, a ako takvu plaću nije moguće utvrditi, plaća koju odredi sud prema okolnostima slučaja.


Ovim je člankom propisan način određivanja plaće radnika. Postoje slučajevi u kojima plaća nije izričito ugovorena ugovorom o radu, niti u apsolutnom iznosu, kako se obično u ugovorima navodi, niti s pozivom na određeni koeficijent za radno