danas je 24.7.2024

Input:

Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu

1.4.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.6 Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. Odnosno, od 1. siječnja 2022. godine, ona ne može biti niža od 6.199,05 kn. Neto iznos ovisi o poreznim olakšicama te mjestu stanovanja zaposlenog člana uprave. Minimalno će, za samca u Gradu Zagrebu, iznositi 4.732,86 kn, a može rasti do 4.959,24 kn, ovisno o odbicima i prirezu.

Nova minimalna plaća direktora obračunava se za mjesec siječanj, a uobičajeno se isplaćuje u veljači.

Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019) u članku 4. određeno je da fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Dakle, član uprave može ali ne mora biti u radnom odnosu u društvu u kojem ima funkciju člana uprave. Član uprave upisuje se u registar nadležnog trgovačkog suda.

Od 1. siječnja 2022. minimalna bruto plaća zaposlenog člana uprave, izvršnog direktora trgovačkog društva, likvidatora i upravitelja zadruge ne može biti niža od 6.199,05 kn umjesto