danas je 19.6.2024

Input:

Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu