Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ovrhe radnika Covid-19

12.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.08.2 Pitanje

Andrea Skorin

2020.08.2.1 Ovrhe radnika Covid-19

Ivan Vidas, struč.spec.oec

Poduzeće smo koje je dobilo Potporu za očuvanje radnih mjesta (konkretno za mjesec ožujak 3.250,00 kn). Kod radnika koji imaju zaštićene račune, odnosno kojima se iz plaće plaćaju ovrhe, isplaćuje li se cijeli iznos neto plaće na zaštićeni račun dok traju Mjere Vlade za COVID-2019, a uplate ovrha obustavljaju na 3 mjeseca ?

Isto tako, imamo slučaj gdje se direktno iz plaća vrši uplata ovrhovoditeljima po Rješenju suda. Jesmo li i sada dužni to plaćati ili obustaviti na 3 mjeseca dok traju Mjere za COVID 2019 , pa radniku isplatiti cijelu neto plaću ?

Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID- 19) mjera je pomoći države gospodarstvu (poslovnim subjektima) radi očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID- 19) narušena gospodarska aktivnost. Poslodavcima navedene potpore za očuvanje radnih mjesta jamče:

• iznos od 3.250,00 kuna za mjesec ožujak 2020. po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjeran dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu,

• iznos od 4.000,00 kuna za mjesec travanj i svibanj 2020. po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjeran dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

U kontekstu provođenja ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika, a glede potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, treba ukazati na članak 172. točku 13. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17; dalje u tekstu: OZ), prema kojem su od ovrhe izuzete naknade za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda. U aktualnoj situaciji, isplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje poslodavcima u okviru mjera potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom, svakako imaju za cilj saniranje štete zbog elementarnih nepogoda. Iako nije formalno proglašena i u slučaju epidemije koronavirusom može se govoriti o nastaloj elementarnoj nepogodi, što bi značilo da su od ovrhe, u smislu članka 172. točke 13. OZ, izuzete i naknade odnosno potpore za očuvanje radnih mjesta za djelatnosti pogođene koronavirusom.

Takav zaključak potvrđuje i dopis Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) od 3. travnja 2020. upućenog Fini. U navedenom dopisu HZZ navodi se da su sredstva koja je HZZ isplatio 2. travnja 2020. godine poslodavcima kao Potporu za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID - 19) izuzeta od ovrhe temeljem odredbe članka 172. točke 13. OZ. FINA treba poduzeti odgovarajuće mjere, kako bi se osiguralo da isplaćenim sredstvima primatelj može raspolagati radi ispunjenja svrhe navedene potpore. U dopisu se navodi da navedenu informaciju FINA treba dostaviti i bankama kod kojih su otvoreni računi primatelja potpore, kako bi iste mogle poduzeti

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: