Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Otpremnina prema KOLEKTIVNOM UGOVORU O RADU

15.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora koji je u našem društvu u primjeni propisano je sljedeće:

Radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu zaključen na neodređeno vrijeme nakon dvije godine navršenog neprekinutog radnog staža, osim ako se radi o otkazu ugovora zbog skrivljenog ponašanja radnika, ima pravo na otpremninu u visini prosječne plaće radnika (prosjek zadnje tri plaće) za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca odnosno njegovih prednika.

Dakle, u kolektivnom se ugovoru ne navodi da ostvareni staž radnika odnosno godine radnog staža za koje radnik ima pravo na otpremninu mora biti neprekinut. Budući, u konkretnom slučaju, radnik kojem poslodavac ima namjeru otkazati ugovor o radu ima kod istog poslodavca navršeno ukupno 16 punih godina radnog staža, a od čega neprekidno 14 godina radnog staža, je li ispravno tumačenje da radnik ima pravo na otpremninu za 16 godina radnog staža?

Podrazumijeva se da se kod obračuna poreza i doprinosa za takvu vrstu davanja kao što je otpremnina, vodi računa o neprekinutom radnom stažu kao što je to propisano pravilnikom o porezu na dohodak.

Odgovor:

Na temelju članka 126. Zakona o radu (dalje u tekstu: Zakon) radnik stječe pravo na

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: