danas je 24.9.2023

Input:

Otpremnina prema KOLEKTIVNOM UGOVORU O RADU

15.4.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora koji je u našem društvu u primjeni propisano je sljedeće:

Radnik kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu zaključen na neodređeno vrijeme nakon dvije godine navršenog neprekinutog radnog staža, osim ako se radi o otkazu ugovora zbog skrivljenog ponašanja radnika, ima pravo na otpremninu u visini prosječne plaće radnika (prosjek zadnje tri plaće) za svaku navršenu godinu radnog staža kod poslodavca odnosno njegovih prednika.

Dakle, u kolektivnom se ugovoru ne navodi da ostvareni staž radnika odnosno godine radnog