danas je 15.8.2022

Input:

Otkazni rok i obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor

11.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.09.1.2 Otkazni rok i obračun naknade za neiskorišteni godišnji odmor

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Prava na godišnji odmor nije se moguće odreći kao ni zatražiti isplatu naknade, odnosno kompenzacije za nekorištenje istog. Člankom 80. Zakona o radu (ZOR) propisuje se, odnosno zabranjuje bilo kakav sporazum poslodavca i radnika koji bi rezultirao odricanjem prava radnika na godišnji odmor.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

Člankom 82. ZOR-a propisano je da u slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac je dužan radniku koji nije iskoristio godišnji odmor isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora. Naknada se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora i veže se uz prestanak ugovora o radu, a pritom nije bitan način prestanka navedenog ugovora.

Ukoliko poslodavac radniku omogući korištenje godišnjeg odmora prije prestanka ugovora o radu, nije obvezan radniku isplatiti naknadu. Dakle, ukoliko radnik prije prestanka radnog odnosa (po bilo kojoj osnovi) nije iskoristio pravo na godišnji odmor koji mu pripada, ostvaruje pravo na naknadu za neiskorišteni godišnje odmor, a koja se određuje razmjerno broju dana neiskorištenog godišnjeg odmora.

Za razliku od izvanrednog otkaza, redovitim otkazom se ugovor o radu otkazuje uz otkazni rok. Najkraće trajanje otkaznog roka propisano je u čl. 122. ZOR-a, a ovisi o prethodnom trajanju neprekidnog radnog odnosa kod tog poslodavca.

U slučaju redovitog otkaza otkazni rok je