danas je 28.11.2023

Input:

Otkaz u slučaju privremene nenazočnosti na radu zbog ozljede ili bolesti

19.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Općom odredbom, sadržanom u članku 117. Zakona o radu („Narodne novine“ broj („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23; dalje u tekstu: ZOR) propisuje se da privremena nenazočnost na radu zbog bolesti ili ozljede (bolovanje) nije opravdani razlog za otkaz ugovora o radu.

Nameće se pitanje štiti li ova odredba radnika privremeno nesposobnog za rad zbog bolesti ili ozljede od otkaza ugovora o radu. Ova odredba nema učinak da poslodavac radniku za vrijeme privremene nesposobnosti za rad ne može otkazati ugovor o radu, već da se dokaz ne može temeljiti isključivo na toj okolnosti.

Obrnuto, ako postoji koji drugi razlog za otkaz ugovor o radu koji je propisan ZOR-om, kao što su poslovni problemi