danas je 17.4.2024

Input:

Otežani uvjeti rada i pravo na povećanu plaću

21.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.02.1.1 Otežani uvjeti rada i pravo na povećanu plaću

Ivan Vidas, mag. oec.

Do stupanja na snagu zadnjih izmjena i dopuna Zakona o radu, koje su u primjeni od 1. siječnja 2023., radnik je za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, imao pravo na povećanu plaću. No, zakonodavac nije propisivao nikakve kvalifikacije, nego je uređivao pravo na povećanu plaću na općenit način.

Izmjenama i dopunama Zakona o radu uskladilo se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije.

Između ostalog, za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom i neradnim danom utvrđenim posebnim zakonom radnik ima pravo na povećanu plaću, u visini i na način određenima kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

Posebno se propisuje da povećanje za svaki sat rada nedjeljom ne može biti manje od 50 %.

Kako se utvrđuju otežani uvjeti rada?

Člankom 94. stavkom 2. Zakona o radu definirani su otežani uvjeti rada, kao uvjeti rada za koje su procjenom rizika na radu kod poslodavca utvrđene opasnosti, štetnosti i napori koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje