danas je 24.7.2024

Input:

Ostvarivanje prava i obveza...- Članak 128.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.10 Ostvarivanje prava i obveza...- Članak 128.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede ili bolesti za ozljedu na radu, odnosno profesionalnu bolest pokreće pravna ili fizička osoba te tijelo državne vlasti kao poslodavac, organizator određenih poslova i aktivnosti iz članka 16.