danas je 24.7.2024

Input:

Ostvarivanje prava i obveza...- Članak 124.

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

11.6 Ostvarivanje prava i obveza...- Članak 124.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Radi zaštite prava iz ovoga Zakona, osiguranim osobama se u Zavodu osigurava dvostupanjsko rješavanje u postupku koji je pokrenula osigurana osoba.

(2) Protiv drugostupanjskog rješenja Zavoda nije dopuštena žalba, već se protiv njega