danas je 28.11.2023

Input:

Osposobljavanje pripravnika - diplomirani inženjer strojarstva

8.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Pripravnički ispit je stručni nacionalni ispit. Tko ima pravo na mentorstvo, tko može biti ispitivač i tko ima pravo na izdavanje Uvjerenja o položenom pripravničkom ispitu? Pitanje se konkretno odnosi na diplomirane inženjere strojarstva.

Odgovor:

Stručni ispit moraju položiti osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva. Ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja. Za sve što je vezano za rokove, program, uvjete i pravo polaganja stručnog ispita, nadležno je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Osoba koja je položila stručni ispit može obavljati poslove prostornog uređenja, odnosno graditeljstva u okviru vrste poslova, strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Hrvatska komora inženjera strojarstva (HKIS) organizira pripremni seminar za polaganje stručnog ispita prema programu (izvorima za polaganje - strukovno područje strojarstva) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH (MGIPU) iz područja građevno – tehničke regulative. Uz navedeni seminar, općenito mentorstvo u kompaniji može provoditi osoba odgovarajuće struke, radnog iskustva i položenog stručnog ispita, a koji uz uvođenje u posao i radne zadatke može biti uključen i u pripreme za polaganje stručnog ispita pripravnika.

Svrha stručnog ispita je da osoba koja se priprema i pristupi polaganju stručnog ispita:

  • shvati smisao zakonskog uređivanja prostornog uređenja i graditeljstva,
  • zna koje odgovornosti