danas je 28.11.2023

Input:

Osnovne razlike vezane uz rad korisnika mirovine i osoba koja ostvaruju pravo na mirovinu na temelju godina života i navršenog mirovinskog staža

27.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23; dalje u tekstu: ZOR) propisuje načine prestanka ugovora o radu. Između ostalog, ZOR-om se propisuje da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore. Mogućnost drukčijeg dogovora poslodavca i radnika omogućuje nastavak radnog odnosa kod istog poslodavca unatoč što su na strani radnika ispunjeni uvjeti za starosnu mirovinu, na temelju ugovora o radu na neodređeno ili na određeno vrijeme odnosno, u punom ili nepunom radnom vremenu.

Dođe li do navedenog dogovora poslodavca i radnika, radni odnos prestaje kad nastane jedan od razloga za prestanak ugovora o radu iz članka 112. ZOR-a ili se prije