danas je 24.7.2024

Input:

Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

8.11 Osiguranje sredstava u državnom proračunu - Članak 82.

dipl. iur. Morana Krušarovski


(1) Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu posebna sredstva za prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, i to za:

  1. sredstva za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti iz članka 39. točke 9. i članka 52. stavka 2. ovoga