danas je 10.5.2021

Input:

Osiguranik koji je stekao uvjete za starosnu mirovinu

29.5.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.5 Osiguranik koji je stekao uvjete za starosnu mirovinu

dipl. iur. Morana Krušarovski

Osiguranik koji je ispunio uvjete za starosnu mirovinu ne ostvaruje više pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju propisuje da osiguranik koji je navršio 65 godina života i 15 godina staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada nema pravo na naknadu plaće na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja za vrijeme bolovanja već na teret sredstava poslodavca, odnosno na teret sredstava osiguranika obveznika uplate doprinosa. Ukoliko se radi o osiguraniku – radniku koji je ispunio uvjete za starosnu mirovinu (65 godina života i 15 godina staža osiguranja) sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju od prvog sljedećeg dana od dana ispunjenja uvjeta za starosnu mirovinu naknadu plaće obračunava i isplaćuje poslodavac na teret svojih sredstava, drugim riječima takav radnik ostvaruje naknadu plaće od poslodavca za cijelo vrijeme bolovanja nakon što je navršio godina života i 15 godina staža osiguranja. U tom slučaju izabrani doktor i dalje utvrđuje pravo na bolovanje osiguraniku, odnosno nakon proteka rokova utvrđenih Pravilnikom o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti do kojeg izabrani doktor može najdulje sam odrediti ocjenu daljnje radne sposobnosti, donosi ovlašteni doktor HZZO-a. Za vrijeme cijelog bolovanja