Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak Ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

2.7.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.11.1.2 Ogledni primjerak Ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Kristian Plazonić, dipl.iur

Hotel XXX d.d., OIB:00000000000, Umag, Matka Laginje bb, kojeg zastupa direktor Pero Perić ( u daljnjem tekstu: Poslodavac )

Ivan Horvat iz Županje, OIB:00000000000, Baranjska ulica 11

(u u daljnjem tekstu: Radnik),

dana 15. travnja 2020. godine sklopili su:

UGOVOR O RADU

na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove

Članak 1.

Ovim ugovorom Ivan Horvat, zasniva radni odnos na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove u Hotelu XXX d.d., Umag, Matka Laginje bb, na poslovima:

- konobara -

 

Radnik će obavljati poslove u skladu s pravilima struke i uputama Poslodavca.

Radnik će obavljati slijedeće poslove:

- slaganje buffet doručka,

- pripremanje restorana (čišćenje, slaganje stolova, uređivanje stolova, serviranje i apserviranje),

- komunikacija s gostima – prihvat gostiju, prodaja, naručivanje jela, posluživanje na terasi, u a la carte restoranu, na terasi, na raznim banketnim svečanostima,

- ostali poslovi nalogu neposrednog rukovoditelja.

Članak 2.

Osim poslova iz članka 1. Ovog ugovora Radnik je dužan obavljati sporedne i druge poslove koji služe obavljanju označenih poslova ili se uz njih obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno.

Članak 3.

Radnik će obavljati poslove u poslovnim prostorijama u sjedištu Poslodavca.

Članak 4.

Radnik će poslove iz članka 1. ovog Ugovora obavljati u Umagu.

Radnik je obvezan obavljati preuzeti posao prema uputama Poslodavca u skladu s naravi i vrstom rada, sukladno pravilima struke i po svom najboljem znanju i iskustvu.

Članak 5.

Radnik će poslove iz članka 1. ovog Ugovora početi obavljati dana 15. travnja 2020. godine.

Ako Radnik ne otpočne s radom naznačenog nadnevka, Ugovor će se smatrati raskinutim.

Radni odnos Radniku prestaje sa danom 15. listopada 2020. godine.

Ako Radnik ne zadovolji u izvršavanju poslova i radnih zadaća iz članka 1, ovog ugovora, ovaj ugovor o radu će mu biti otkazan i prije isteka ugovorenog razdoblja.

Članak 6.

Radnik je dužan raditi puno radno vrijeme, koje iznosi 40 sati tjedno. Raspored radnog vremena utvrđuje se pisanom odlukom Poslodavca.

Članak 7.

Ovaj ugovor se sklapa uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 mjeseca.

Članak 8.

Radnik je obvezan pažljivo upotrebljavati i čuvati opremu, isprave i druge stvari koje mu je Poslodavac stavio na raspolaganje.

Članak 9.

Za obavljanje poslova iz članka 1. ovog Ugovora Radniku pripada osnovna bruto plaća u iznosu od 9.500,00 kuna.

Plaća se isplaćuje do 15 (slovima: petnaestog) dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Osnovna plaća Radnika povećava se za sljedeće dodatke:

- rad blagdanom ili drugim neradnim danom utvrđenim zakonom i na dan Uskrsa ….……………………....……………………………... 40 %,

- rad nedjeljom …………………………………………………. 30 %,

- noćni rad ………………………………………………………. 30 %,

- rad u drugoj smjeni i slučaju stalnog smjenskog rada……. 10 %,

- za dvokratni rad ………………………………………………..10 %,

- za prekovremeni rad …………….…………………………… 40 %.

Ako se Radniku tijekom jednog dana ponove dva ili više

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: