danas je 13.4.2021

Input:

Ogledni primjerak Pravilnika o korištenju privatnih vozila radnika za službene potrebe poslodavca

3.2.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.03.1.2 Ogledni primjerak Pravilnika o korištenju privatnih vozila radnika za službene potrebe poslodavca

Kristian Plazonić, dipl.iur.

XXX d.d. Zadar

Mihovila Pavlinovića bb

Zadar

Na temelju članka 15. Društvenog ugovora XXX d.d., Uprava Društva na sjednici održanoj dana 4.veljače 2021. godine donosi sljedeći

PRAVILNIK

o korištenju privatnih vozila radnika za službene potrebe poslodavca

Članak 1.

Ovim Pravilnikom regulira se postupak odobravanja korištenja privatnih motornih vozila (nadalje: vozila) radnika za korištenje organizacijskim jedinicama Društva, način evidencije i kontrole prosječne potrošnje goriva, kontrola prijeđenih kilometara te kontrola opravdanosti korištenja privatnih vozila u Društvu.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje u slučaju da nijedno službeno vozilo Društva u određenom trenutku nije raspoloživo, a radi se o važnom radnom zadatku koji osoba zaposlena u Društvu mora obaviti bez odgode, ovlaštena službena osoba Društva, iznimno može dozvoliti korištenje privatnog vozila radnika u službene svrhe.

U slučaju primjene kako je navedeno u stavku 2. ovog članka u putnom se nalogu unosi posebno pisano obrazloženje ovlaštene osobe Društva.

Članak 2.

Vozila koriste organizacijske jedinice odnosno radnici Društva za obavljanje poslova i zadataka koji spadaju u djelokrug rada Društva.

Pravo na korištenje privatnog vozila radnika smatra se korištenjem u službene svrhe radi obavljanja poslova i zadataka iz djelokruga rada zaposlenog u Društvu

Propisane evidencije o korištenju privatnog vozila radnika u službene svrhe vodi Služba ljudskih resursa u Društvu.

Članak 3.

Osoba iz članka 2. ovog Pravilnika koja vozi privatno vozilo mora imati važeću vozačku dozvolu te se pridržavati propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Osoba iz članka 2. ovog Pravilnika koja je vozila privatno vozilo i počinila prekršaj u prometu ili prekršaj u svezi s korištenjem privatnog vozila, dužna je podmiriti novčani iznos kazne za isti.

Prilikom korištenja privatnog vozila korisnici su obvezni postupati pažnjom dobrog gospodara te u skladu s uobičajenim načinom uporabe.

Članak 4.

Služba prometa vodi evidenciju o svim privatnim vozilima Društva i brine o kompletiranju sve potrebne opreme u njima prema važećim propisima Republike Hrvatske do dostave privatnog vozila na korištenje u organizacijsku jedinicu.

Članak 5.

Rukovoditelj organizacijske jedinice kojoj je dano privatno vozilo na korištenje odgovoran je za opravdanost njegovog korištenja, te kao ovlaštena osoba potpisuje Putni radni list kojim odobrava korištenje privatnog vozila.

Za svaku vožnju izvan grada popunjava se novi Putni radni list, a za Locco vožnju isti se popunjava do popune obrasca.

Članak 6.

Ovlaštena osoba od direktora Društva zaposlena u Službi ljudskih resursa:

- popunjava Putni radni list na način da upisuje slijedeće podatke: Društvo, mjesto i datum, redni broj evidencije, vozač, korisnik, pravac kretanja vozila te podatke o vozilu;

prije vožnje