Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Ogledni primjerak potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

18.9.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.17.1.4 Ogledni primjerak potvrde o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

Kristian Plazonić, dipl. iur.

Temeljem članka 130. Zakona o radu („Narodne novine”, br. 93/14., 127/17. i 98/19.) poslodavac _________________________, ________________, ______________, OIB: __________________, kojeg zastupa ravnatelj _____________________ (u daljnjem tekstu: Poslodavac), izdaje u ________________, dana __________________. 2020. godine sljedeću

P O T V R D U

o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa

1. Radnica _______________ iz ___________________, OIB: __________________, bila je u radnom odnosu kod Poslodavca u razdoblju od ______________. godine do ___________. godine.

2. Za vrijeme rada kod Poslodavca Radnica je obavljala poslove:

- medicinske sestre u vremenu od

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: