danas je 24.9.2023

Input:

Odluka o rasporedu godišnjih odmora za 2022.

8.8.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Molim Vas za Vašu podršku. Pitanje je kako popuniti Odluku o rasporedu godišnjih odmora za 2022., odnosno ostatak.

Odgovor:

Temeljni propis kojim su uređena pitanja ostvarivanja prava na korištenje godišnjeg odmora je Zakon o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019; u daljnjem tekstu: ZOR). Nadalje, problematika godišnjih odmora uređena je i regulirana i kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu te samim ugovorima o radu. Radnik ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu.

Radnik, prema ZOR-u ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu i to u trajanju od najmanje četiri (4) tjedna. Pritom se, kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, pravilnikom o radu, ugovorom o radu ili nekim drugim izvorom radnog prava može utvrditi i duže trajanje godišnjeg odmora od zakonski propisana minimalna četiri tjedna.

U praksi je čest slučaj da broj dana godišnjeg odmora poslodavac i radnik dogovaraju prilikom pregovaranja oko uvjeta zaposlenja (visina plaće, benefiti, posebni uvjeti), pa je tako moguće i da se isti definira u samome ugovoru o radu. Poslodavci u svojim pravilnicima o radu ili u samome ugovoru o radu imaju često odredbe gdje se povrh zakonski obveznog broja godišnjeg odmora ostvaruje pravo i na dodatne dane, a s obzirom na; otežane uvjete rada, složenost posla i dr.

Prema uvidu u Odluke o korištenju godišnjih odmora za 2022. godinu, a koje su bile dostavljene e-mailom možemo zaključiti sljedeće:

  • radnici stječu pravo na 24 dana godišnjeg odmora za 2022. godinu, što je u skladu sa minimalnim trajanjem GO za jednu kalendarsku godinu prema Zakonu o radu (pretpostavka je da se radi o šestodnevnom radnom tjednu),
  • datum donošenja odluka je 15 ili više dana od prvog dana korištenja godišnjeg odmora. No, ovdje naglašavamo da je, sukladno Zakonu o radu, potrebno radniku uručiti odluku o korištenju godišnjeg odmora 15 ili više dana prije korištenja prvog dana svog godišnjeg odmora,
  • dodatno (nije obvezno) - može se dodati članak o točnom datumu povratka na radno mjesto npr. “radnik/ca je obvezan/na vratiti se na rad XXX 2022. godine”,
  • poželjno je dodati mjesto pohrane odluke i kome se sve uručuje (radniku,