danas je 10.5.2021

Input:

Odluka o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u starosnu mirovinu

4.7.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

PREUZMITE

Naziv poslodavca

Adresa, OIB

 

Na temelju čl. …. Pravilnika o radu/ Kolektivnog ugovora i čl. 112. točka 4. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17), dana (datum) godine, donosi se

 

 

                   ODLUKA o prestanku ugovora o radu zbog odlaska u starosnu mirovinu

 

 

  1. Utvrđuje se da  radniku (ime radnika), koji obavlja poslove radnog mjesta (naziv radnog mjesta) prestaje ugovor o radu zbog ispunjavanja uvjeta za odlazak u mirovinu, a kako je navedeno u rješenju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od (datum), KLASA/Urbroj…..
  2. Ugovor o radu iz prethodne točke prestaje na dan ....... godine.
  3. Radnik ima pravo na otpremninu u iznosu ................ kn.

      

Obrazloženje

 

Ovom odlukom utvrđen je prestanak ugovora o radu radnika na osnovi činjenice da je