danas je 20.6.2024

Input:

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

7.7.2014, Izvor: Narodne novine

U Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (»Narodne novine«, br. 83/2009, 3/2011, 3/2012, 46/2012, 22/2013 i 25/2014), u točki I. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odredbe ove Odluke primjenjuju se na plaće i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ili pravne osobe koje je osnovala Republika Hrvatska imaju većinski udio u temeljnom kapitalu, ukoliko to nije drugačije propisano posebnim zakonom.«.

II.

U točki II. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno, plaće predsjednika i članova uprava trgovačkih društava određenih u Odluci o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj