danas je 24.7.2024

Input:

Odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa - Članak 131. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.16 Ostvarivanje prava i obveza iz radnog odnosa

Darko Graf dipl. iur.

3.16.1 Odlučivanje o pravima i obvezama iz radnog odnosa – Članak 131. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Poslodavac koji je fizička osoba, može pisanom punomoći ovlastiti drugu poslovno sposobnu punoljetnu osobu, da ga zastupa u ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom.

(2) Ako je poslodavac pravna osoba, ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka ima osoba ili organ za to ovlašten statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima pravne osobe.

(3) Osoba ili organ iz stavka 2. ovoga članka može svoja ovlaštenja pisanom punomoći prenijeti na drugu poslovno sposobnu punoljetnu osobu.


Ovim je člankom propisana mogućnost (ali ne