danas je 24.7.2024

Input:

Odgoda i otpis poreznih davanja te mjere potpore -propisi, objašnjenja i primjeri knjiženja

1.1.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

9.2.4 Odgoda i otpis poreznih davanja te mjere potpore –propisi, objašnjenja i primjeri knjiženja

Maja Hleb, dipl. oec.

U "Narodnim novinama" broj 32/20, 36/20, 42/20 i 43/20 objavljene su izmjene i dopune određenih poreznih i drugih propisa kojima se nastoje ublažiti ekonomske teškoće u poslovanju poduzetnika obzirom na nastalu situaciju u vezi koronavirusa (COVID-19). U nastavku su objašnjene izmjene propisa i donijete mjere potpora sa stanjem na dan 08.04.2020.godine.

U nastavku se daju sažeci najbitnijih izmjena i dopuna zakona i drugih propisa.

1. Opći porezni zakon i Pravilnik o provedbi OPZ-a

Opći porezni zakon (u tekstu koji slijedi: OPZ) je radi nastupa posebnih okolnosti nastalih epidemijom koronavirusa (COVID-19) dopunjen dana 20.03.2020. godine ("Narodne novine" broj 32/2020) i 07.04.2020. godine ("Narodne novine" broj 42/2020). Dopunama OPZ-a je propisano plaćanje poreza i drugih javnih davanja u posebnim okolnostima.

Porezi u smislu ovog zakona su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom utvrđenih javnih izdataka. Trošarine se smatraju porezima. Drugim javnim davanjima u smislu ovog zakona smatraju se carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela.

Iz navedenog proizlazi da se dopune OPZ-a iz ožujka i travnja 2020. godine odnose na poreze (sve vrste poreza), sve doprinose, pristojbe, naknade za koncesije, novčane kazne za prekršaje i sva davanja koji su u nadležnosti poreznog tijela svih razina (RH i JP(R)LS) sukladno članku 3. OPZ-a.

Člankom 107.a OPZ-a stavkom 3. propisano je da se porezni obveznik koji je za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ostvario mjeru potpore za očuvanje radnih mjesta sufinanciranja plaća bit će za sufinancirane neto plaće oslobođen obveze plaćanja javnih davanja.

Stavkom 4. članka 107.a OPZ-a propisano je da ako je zbog posebnih okolnosti poreznom obvezniku odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, odnosno ako mu je rad onemogućen ili znatno otežan, može ga se u cijelosti ili djelomično osloboditi podmirivanja poreznih obveza.

Dopunama OPZ-a propisano je da se za vrijeme trajanja odgode plaćanja ili obročne otplate ne obračunavaju kamate i zastara ne teče.

Detaljnija provedba ovog zakona propisana je izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona ("Narodne novine" broj 45/19, 35/20 i 43/20). Izmjenama i dopunama Pravilnika o OPZ-u isključena je mogućnost odgode i otpisa za trošarine i carine.

1.1. Oslobođenje od plaćanja (otpis) dospjelih poreznih obveza

1.1.1. Oslobođenje od plaćanja doprinosa za sufinancirane neto plaće

Člankom 71.j. Pravilnika o provedbi OPZ-a koji je u primjeni od 09.04.2020. godine propisano je da će porezni