danas je 20.5.2024

Input:

Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu... - Članak 15. (ZOR)

1.1.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1.6 Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu… – Članak 15. (ZOR)

Darko Graf dipl. iur.


(1) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o:

  1. strankama te njihovu prebivalištu, odnosno sjedištu
  2. mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima
  3. nazivu posla, odnosno naravi ili vrsti rada, na koje se radnik zapošljava ili kratak popis ili opis poslova
  4. danu početka rada
  5. očekivanom trajanju ugovora, u slučaju ugovora o radu na određeno vrijeme
  6. trajanju plaćenoga godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, odnosno izdavanja potvrde, načinu određivanja trajanja toga odmora
  7. otkaznim rokovima kojih se mora pridržavati radnik, odnosno poslodavac, a u