danas je 26.1.2022

Input:

Obveza plaćanja doprinosa korisnika mirovine

30.11.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.22.2.1 Obveza plaćanja doprinosa korisnika mirovine

Kristian Plazonić, dipl.iur.

Zanima nas tumačenje članka 187.c.stavak 2. Zakona o doprinosima prema kojem se za korisnike mirovine ne utvrđuje obveza plaćanja doprinosa prema stavku 1. navedenog Zakona. U navedenom članku (187.c stavak 2.) navedeno je “ korisnik mirovine“ .