danas je 10.5.2021

Input:

Obustava mirovine za vrijeme obavljanja djelatnosti

1.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.06.2.4 Obustava mirovine za vrijeme obavljanja djelatnosti

Ivan Vidas, struč.spec.oec.

Informatički stručnjak koji je u prijevremenoj mirovini ima mogućnost rada od kuće za jednu američku tvrtku (USA). Pitanja:

1. Može li otvoriti obrt i zaposliti se u njemu na 4 h, bez da gubi pravo na mirovinu ili bude vlasnik obrta?

2. Može li registrirati svoju djelatnost kao sporedno zanimanje i plaćati paušalni porez?

Molim vas navedite propise gdje se mogu naći odgovori.

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (Narodne novine broj: 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 102/19, dalje u tekstu: ZOMO) kada umirovljenik obavlja djelatnost za koju je propisano obvezno osiguranje, obvezan je ponovno se prijaviti u obvezno osiguranje i plaćati doprinose. U tom slučaju se isplata mirovine obustavlja za vrijeme obavljanja djelatnosti i ponovno se uspostavlja nakon prestanka osiguranja. To znači da umirovljenici mogu obavljati obrt, no u slučaju istovremenog vođenja obrta mirovina će biti stavljena u mirovanje.

Svakako tu postoji i iznimka da se umirovljeniku koji je u starosnoj mirovini neće obustaviti isplata mirovine ako se zaposli najviše do polovine radnog vremena. Iznimno, korisniku starosne mirovine (ostvarene prema općem propisu - ZOMO-u) i korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji nastavi raditi ili se zaposli do polovice punog radnog vremena ne obustavlja se isplata mirovine.

Isplata mirovine se ne obustavlja ni korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena.

Stupite li kao umirovljenik u radni odnos, isplata mirovine se obustavlja do prekida radnog odnosa, osim u slučajevima kada je moguć rad do polovice punog radnog vremena ili rad na temelju ugovora o djelu. Omogućen je rad do polovice punog radnog vremena temeljem ugovora o radu korisnicima starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika, odnosno prijevremene starosne mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uz zadržavanje isplate mirovine.

Iz gore navedenog možemo zaključiti kako postoji nekoliko opcija zapošljavanja u predmetnom slučaju. U svakom slučaju sama vrsta poslova koja bi se obavljala u konačnici određuje koji je izbor