danas je 17.10.2021

Input:

Obračunavanje rada praznikom i nedjeljom

11.10.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.19.2.3 Obračunavanje rada praznikom i nedjeljom

mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovlašteni revizor

Kako obračunati rad na praznik koji pada na nedjelju?

U skladu sa čl. 94. Zakona o radu (NN 93/14-98/19; nadalje ZOR), ako se radi nedjeljom, u blagdane i u druge dane za koje je zakonom određeno da se ne radi, uobičajeno je da radnici imaju pravo na povećanu plaću za rad na taj dan (tj. dodatak na plaću za rad blagdanom). Također, i u čl. 5. Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN 110/19; dalje: ZBSNR),