Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračunavanje dnevnica za svako zadržavanje i proputovanje u stranu državu

2.12.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2019.21.2.3 Obračunavanje dnevnica za svako zadržavanje i proputovanje u stranu državu

Mateja Maljković, ovlašteni revizor

Ako je radnik proveo 1h u Hrvatskoj, 6h i 40 minuta u Sloveniji i 6h u Austriji, možete li nam reći na koju dnevnicu će radnik imati pravo i zašto?

Treba li se voditi po naputku Ministarstva ili kojom logikom ste se vodili u ovom Vašem odgovoru:

1. Društvo je poslalo zaposlenika na službeni put u Njemačku.

Na putu je proveo:

-Hrvatska 1 sat, u odlasku: 30 min+ povratak: 30 min

-Slovenija 5 sati, u odlasku: 2 sata + povratak: 3 sata

-Austrija 4 sata, u dolasku: 2 sata + povratak: 2 sata

-Njemačka 26 sati

Dakle, na putu je proveo 36 sati.

Za dnevnice kojih država je zaposlenik ostvario pravo, tj. ima li zaposlenik pravo na dvije njemačke dnevnice iako je u Njemačkoj proveo samo 26 sati - jedna dnevnica?

2. Društvo je poslalo zaposlenika na službeni put u Austriju.

Na putu je proveo:

-Hrvatska 1 sat

-Slovenija 7 sati

-Austrija 7 sati

Na čiju dnevnicu zaposlenik ostvaruje pravo?

3. Društvo je poslalo zaposlenika na službeni put u Austriju, s tim da i u Sloveniji obavi sastanak s poslovnim partnerom.

Na putu je proveo:

-Hrvatska 1 sat

-Slovenija 9 sati

-Austrija 7 sati

Na čiju dnevnicu zaposlenik ostvaruje pravo?

Za svako zadržavanje odnosno proputovanje kroz stranu državu koje traje duže od 12 sati obračunava se dnevnica za tu stranu državu, a svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati. Sati provedeni u tuzemstvu se ne mogu dodati satima provedenim u inozemstvu, no sati koji su višak u obračunu za inozemnu dnevnicu se mogu dodati tuzemnim satima. Npr. ako je zaposlenik u Hrvatskoj proveo 2 sata, u Sloveniji 5 sati i u Austriji 25 sati ima pravo na jednu austrijsku dnevnicu. Matematički je to 5+25=30 sati, od čega je 24 sata jedna dnevnica, a 6 sati višak inozemnih sati. 2 sata iz Hrvatske se ne može pripisati inozemnoj dnevnici kako bi se ostvarilo pravo na pola inozemne dnevnice ali se 6 sati viška iz obračuna inozemne dnevnice može pripisati hrvatskoj dnevnici pa zaposlenik ostvaruje pravo i na pola hrvatske dnevnice.

Dakle, u pitanju 1 zaposlenik ostvaruje pravo na jednu i pol njemačku dnevnicu. U pitanju 2 zaposlenik ostvaruje pravo na jednu austrijsku dnevnicu. U pitanju 3 zaposlenik ostvaruje pravo na jednu austrijsku dnevnicu.

Pravilnik o porezu na dohodak članak 7., stavak 8. navodi:

„Službenim putovanjem u tuzemstvu, u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca.“

Pravilnik o porezu na dohodak članak 7., stavak 11. navodi:

„11. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto, osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a udaljenosti najmanje 30 kilometara“

Pravilnik o porezu na dohodak članak 7., stavak 18. navodi:

„18. Inozemna dnevnica određena za stranu državu u koju se službeno putuje obračunava se od sata prelaska granice Republike Hrvatske, a dnevnice određene za stranu državu iz koje se dolazi, do sata prelaska granice Republike Hrvatske. Ako se za službeno putovanje u inozemstvo koristi zračni

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: