Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun plaće za radnika koji je u izolaciji - primjer obračuna i JOPPD

13.1.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.01.1.2 Obračun plaće za radnika koji je u izolaciji - primjer obračuna i JOPPD

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Kada pričamo o pojmovima izolacije i samoizolacije iste je potrebno razlikovati pa tako slijedi da je:

- Izolacija mjera gdje se osoba pozitivna na SARS-CoV2 odvaja od drugih ljudi, a to praktično znači da se smješta i boravi u posebnom stanu ili sobi/prostoriji radi sprečavanja širenja zarazne bolesti. Izolacija može biti u bolnici, a za oboljele osobe čije zdravstveno stanje ne zahtijeva bolničko liječenje jer imaju blagi oblik bolesti, provodi se u kući kao kućna izolacija.

- Samoizolacija posebna mjera zdravstvene zaštite koja se provodi temeljem odluke ministra zdravstva. Primjenjuje se na zdrave osobe (bez simptoma) koje su bile izložene riziku zaraze odnosno kojima je zbog bliskog kontakata s oboljelom osobom određena samoizolacija (kućna karantena).

Možemo zaključiti kako u oba slučaja podrazumijevamo da se osoba smješta i boravi u posebnoj sobi/prostoriji radi sprečavanja širenja zarazne bolesti, samo se termin izolacija koristi za bolesne (zaražene) osobe, a samoizolacija ili kućna karantena za zdrave (koje su bile u kontaktu i riziku od zaraze). Ovdje je važno istaknuti da samoizolacija i izolacija nisu jedanaki pojmovi, no u smislu ostvarivanja prava na naknadu plaće su izjednačeni.

U skladu s člankom 39. točkom 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne novine”, broj 80/13., 137/13. i 98/19. – u daljnjem tekstu: ZOZO) pravo na naknadu plaće, kao jedno od prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja uz pravo na zdravstvenu zaštitu, pripada osiguraniku u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja odnosno drugih okolnosti utvrđenih ZOZO-om, između ostalog i ako je izoliran kao kliconoša ili zbog pojave zaraze u njegovoj okolini (uzrok privremene nesposobnosti D0 - Izolacija). Po tom uzroku privremene nesposobnosti utvrđuje se privremena nesposobnost osiguraniku zbog kontakta sa sumnjom, vjerojatnim ili potvrđenim slučajem bolesti COVID-19, a koji nema simptome bolesti ili kojem zaraza virusom nije potvrđena pozitivnim testom.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti po uzroku D0 - Izolacija isplaćuje se osiguraniku na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO) od prvog dana korištenja prava prema članku 41. stavku 1. ZOZO-a, temeljem Izvješća o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad (u daljnjem tekstu: Izvješće) i osobno podnesenog zahtjeva osiguranika koji osiguranik podnosi neposredno HZZO-u.

Prema članku 55. stavku 2. točki 7. ZOZO-a za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti po uzroku D0 – Izolacija, osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće u iznosu 100% od osnovice za naknadu plaće, s time da sukladno stavku 3. istoga članka ZOZO-a mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, odnosno ne može iznositi više od 4.257,28 kuna.

Primjer obračuna plaće kod izolacije/samoizolacije

Naknada plaće u slučaju izolacije određuje se u 100 % iznosu prosječne plaće koja je osiguraniku isplaćena u prethodnih šest mjeseci, ali iznosi najviše 4.257,28 kuna za puni mjesec, odnosno, ako je osoba cijeli mjesec na bolovanju. Naknada plaće se određuje od osnovice za naknadu, kao prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu.

Što se tiče izračuna naknade važna je visina ugovorene plaće radnika i primanja u zadnjih šest mjeseci, odnosno za radnika koji je u prethodnih šest mjeseci primao prosječnu neto plaću od npr. 3.800 kuna naknada plaće za razdoblje izolacije određuje se u visini razmjernog dijela njegove plaće.

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: