danas je 17.4.2024

Input:

Obračun plaća po novim koeficijentima

19.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.03.2.1 Obračun plaća po novim koeficijentima

Ivan Vidas, mag.oec.

U prosincu je došlo da izmjene sistematizacije i donesena je od predstavničkog tijela odluka o povećanju koeficijenata čija primjena je trebala biti od siječnja ove godine. Međutim, krajem godine proračun osnivača nije usvojen te je donesena odluka o privremenom financiranju. Molim Vas mišljenje može li se plaća obračunavati po novim koeficijentima budući da nije usvojen proračun?

Zakonom o proračunu (NN 144/21) uređuje se planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna, upravljanje imovinom i obvezama, upravljanje dugom općeg proračuna, zaduživanje i jamstva Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, računovodstvo, proračunski nadzor i druga pitanja vezana za upravljanje javnim financijama.

Odredbe Zakona o proračunu odnose se na državni proračun