danas je 20.6.2024

Input:

OBRAČUN MINULOG RADA

22.1.2018, , Izvor: Verlag Dashöfer

Minuli rad je dodatak na plaću odnosno povećanje plaće za radnikov radni staž (nagrada) koju je radnik ostvario. Zakon o radu ne utvrđuje izravno pravo radnika na povećanje plaće na osnovi minulog rada, ali to pravo utvrđuju kolektivni ugovor, ugovor o radu, pravilnik o radu ili ostali akti poslodavca koji se prema Zakonu o radu i prava radnika moraju poštovati. U praksi se javljaju nedoumice kada nije jasno definirano što ulazi u osnovicu za izračun minulog rada ili koje godine staža se uzimaju u izračun minulog rada. U aktima koji definiraju obračun minulog rada kao element plaće potrebno je definirati i način na koji se određuje navedena osnovica kako bi se ispravno i sukladno aktima mogao izračunati minuli rad bez nedoumica. Obično je polazište za izračun minulog rada osnovna plaća radnika dok npr. prekovremeni rad, rad praznicima, rad nedjeljom i slično ne ulaze u osnovicu za izračun minulog rada. Iz odredbi zakona proizlazi kako minuli rad nije obvezan te poslodavac samo u slučaju kada je to definirano nekim od navedenih aktova ima obvezu izračunavanja minulog rada