danas je 17.4.2024

Input:

Obračun minimalne plaće u 2024.godini

14.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

2024.03.1.1 Obračun minimalne plaće u 2024.godini

Ivan Vidas, mag. oec.

Minimalna plaća utvrđuje se kao najniža mjesečna svota bruto-plaće koja radniku pripada za rad u punom radnom vremenu. U 2024. godini minimalna bruto-plaća iznosi 840,00 €.

Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017, 98/2019, 151/2022, 64/2023, dalje: ZOR) se plaća definira kao primitak radnika koji poslodavac isplaćuje radniku za obavljeni rad u određenom mjesecu.

Jedan od bitnih sastojaka ugovora o radu je podatak o bruto plaći, uključujući bruto iznos osnovne odnosno ugovorene plaće, dodacima te ostalim primicima za obavljeni rad i razdobljima isplate tih i ostalih primitaka na temelju radnog odnosa na koja radnik ima pravo, uz mogućnost da se umjesto navedenog podatka uputi na neki drugi izvor prava, odnosno na neki zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja.

Dakle, pod plaćom se, u smislu odredbi ZOR-a, podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste