danas je 15.8.2022

Input:

Obračun dnevnica službenog puta

16.5.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.09.2.1 Obračun dnevnica službenog puta

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Imam upit vezan uz obračun dnevnica. Osobe su na službeni put krenule u 11:00 sati. Imali su osiguranu večeru. Drugi dan imali su doručak i ručak te su se sa službenog puta vratili oko 17:00 sati. Dakle, na putu su provele 30 sati te ostvarile pravo na jednu dnevnicu. Umanjujemo li tu istu dnevnicu za 60% uzevši u obzir da su im unutar 24 sata bila osigurana 2 obroka ili 30% uzevši u obzir da su jedan dan imali večeru, a drugi dan ručak?

Službenim putovanjem u