Nedostupan dokument, obavezna prijava
Input:

Obračun bolovanja na teret HZZO-a - primjeri bolovanja i kompletiranje dokumentacije potrebne za ostvarenje povrata sredstava

24.12.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2020.24.1.3 Obračun bolovanja na teret HZZO-a – primjeri bolovanja i kompletiranje dokumentacije potrebne za ostvarenje povrata sredstava

Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Člankom 55. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN80/13, 137/13, 98/19) propisano je da naknada plaće ne može biti niža od 70% osnovice za naknadu plaće, ako istim Zakonom nije drukčije propisano, s time da kao mjesečni iznos za puno radno vrijeme ne može biti niža od 25% proračunske osnovice.

Visinu naknade plaće koja se isplaćuje na teret sredstava HZZO-a utvrđuje HZZO, s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće, obračunate prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i propisa donesenih na temelju tog Zakona, ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28%, osim naknade plaće u određenim iznimkama kao npr. kod bolovanja zbog ozljede na radu. Drugim riječima, kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava HZZO-a, ona ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Bolovanja do 42 dana koja se isplaćuju na teret HZZO-a mogu biti po više osnova kao npr.:

- Privremena nesposobnost za rad radi njege osigurane osobe - djeteta do navršenih 3 godine starosti - pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 60 dana. Naknada plaće iznosi 100% od osnovice za naknadu i od prvog dana ju obračunava i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da ne može iznositi više od 4.257,28 kuna mjesečno. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče, te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

- Privremena spriječenost za rad radi njege člana obitelji - djeteta od navršene 3 do navršenih 7 godina starosti - pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 60 dana. Naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da ne može iznositi više od 4.257,28 kuna. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

- Privremena nesposobnost za rad radi njege člana obitelji - djeteta starijeg od 7 godina - pravo na naknadu plaće traje za svaku utvrđenu bolest najviše do 40 dana. Naknada plaće iznosi 70% od osnovice za naknadu. Od prvog dana obračunava ju i isplaćuje poslodavac, ali na teret sredstava HZZO-a, s time da ne može iznositi više od 4.257,28 kuna mjesečno. Pod djetetom se smatra osim vlastitog djeteta i posvojeno dijete, pastorče te dijete koje je na osnovi rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi osiguraniku povjereno na čuvanje i odgoj. Pravo na naknadu plaće ne pripada osiguraniku za vrijeme dok se nalazi na godišnjem odmoru, odnosno plaćenom dopustu.

Pravo na privremenu spriječenost za rad osiguranik može ostvariti pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen, odnosno ako živi sam s djetetom (npr. samohrani ili razvedeni roditelj odnosno

 
 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: