danas je 17.4.2024

Input:

Obavijest o sklopljenom ugovoru o dodatnom radu

2.2.2024, , Izvor: Verlag Dashöfer

Dodatni rad jest rad za drugog poslodavca iznad punog radnog vremena kod matičnih poslodavaca. Naime, radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više poslodavaca može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca.

Zakon o radu poslodavca, kod kojeg radnik radi do punog radnog vremena definira kao matičnog poslodavca, odnosno matične poslodavce, ako radnik u nepunom radnom vremenu radi kod više poslodavaca do punog radnog vremena. Poslodavca kod kojeg radnik radi temeljem ugovora o dodatnom radu Zakon o radu definira kao drugog poslodavca.

Radnik koji je zaposlen i radi u punom radnom vremenu kod jednog poslodavca (u daljnjem tekstu: matični poslodavac), odnosno radi u nepunom radnom vremenu kod više matičnih poslodavaca, tako da je njegovo ukupno radno vrijeme 40 sati tjedno, može dodatno raditi na temelju ugovora o dodatnom radu za drugog poslodavca.

Ugovorom o dodatnom radu ne smije se ugovoriti radno vrijeme u trajanju dužem od osam sati tjedno. Ako je raspored radnog vremena u dodatnom radu utvrđen kao nejednaki, tjedno radno vrijeme u dodatnom radu smije biti duže od osam sati tjedno, ali ne duže od 16 sati tjedno, uključujući i prekovremeni rad kada je takav rad dopušten Zakonom o radu.

Ako je radno vrijeme iz ugovora o