danas je 28.11.2023

Input:

O isplati naknade plaće i godišnjem odmoru osobe privremeno nesposobne za rad zbog bolesti

22.9.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza je radnika obavijestiti poslodavca o nastupanju privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, na način kako to propisuje Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22; dalje u tekstu: ZOR).

Razdoblje za koje radnik ne radi uslijed privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti je razdoblje u kojem radnik ne radi zbog opravdanih razloga, ako je radnik ispunio obvezu da o tome obavijesti poslodavca.

Odredbe ZOR-a propisuju da radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom, drugim propisom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

U skladu s člankom 92. ZOR-a, plaća, naknada plaće i ostali primici isplaćuju u rokovima određenim kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu, a najkasnije petnaestog dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Dakle, ako kolektivnim ugovorom ili