danas je 20.5.2024

Input:

Novele u Zakonu o osiguranju radničkih tražbina

10.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uvod

Prvi Zakon o osiguranju radničkih tražbina donesen je u Hrvatskom saboru 30. lipnja 2017., a u Narodnim novinama, br. 18/2023.godine objavljene su prve izmjene i dopune Zakona o osiguranju radničkih tražbina koje su stupile na snagu 16. veljače 2023.

Novele u Zakonu

Ključna novela u Zakonu je implementacija u pravni poredak Republike Hrvatske  Direktive 2008/94/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o zaštiti zaposlenika u slučaju insolventnosti njihovog poslodavca i Direktive 2015/1794 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2015. godine o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca.

Zakonom o osiguravaju radničkih tražbina se osiguravaju prava radnika u slučaju stečaja poslodavca na način da se provodi posebna zaštita dijela vjerovničkih potraživanja iz radnog odnosa radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem na društveno prihvatljivoj razini i osigurava isplata tog dijela potraživanja na teret državnog proračuna, dok preostali dio potraživanja radnik ostvaruje u stečajnom postupku, na teret stečajne mase.

Dakle, Zakon pruža materijalno-pravnu zaštitu radnicima u slučaju stečaja poslodavca te u slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaća.

Zaštita prava radnika u slučaju stečaja poslodavca provodi se od 2003. godine, a zaštita prava radnika u slučaju blokade od 1. rujna 2015. godine.

Kao tijelo za provedbu zaštite tih prava Zakonom je osnovana Agencija za osiguranje radničkih tražbina. Zbog insolventnosti poslodavaca radnicima je prvenstveno ugrožena socijalna sigurnost, a tome doprinosi i činjenica dugotrajnosti stečajnog postupka te neuspjelog postupka stečajne nagodbe. Prava radnika koji izviru iz radno-pravnog statusa štite se na određenoj društveno prihvatljivoj minimalnoj razini. Valja istaknuti da u slučaju stečaja poslodavca od ukupno utvrđenog iznosa radničkih tražbina Agencija za osiguranje radničkih tražbina isplaćuje dio sukladno ovom Zakonu dok se ostatak svojih tražbina radnici potražuju od stečajnog dužnika u stečajnom postupku.

Također, ovim Zakonom štiti se egzistencija radnika na društveno prihvatljivoj razini isplatom minimalne plaće