danas je 24.7.2024

Input:

Novele u obveznom zdravstvenom osiguranju od 1. travnja 2023. godine

10.5.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Od 1. travnja 2023. godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kojim se unaprjeđuje upravljanje sustav zdravstva i zdravstvenog osiguranja kao realizacija mjera za racionalizaciju troškova i uravnoteženje financijskog poslovanja obveznoga zdravstvenog osiguranja

Novele u Zakonu od 1. travnja 2023.

Novele Zakona koje su stupile na snagu s 1. travnja 2023. godine kroz izmjene i dopune Zakona, odnosi se na uvođenje nove osnove za stjecanje statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju za osobe kojima je prestalo zaposlenje u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Europske unije.

Dakle, Zakonom se propisuje obveza nezaposlenim osobama, osiguranicima HZZO-a, koji su na dan stupanja na snagu Zakona zatečeni u statusu osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kao osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj jer su se u propisanom roku prijavile HZZO-u, da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a najkasnije do 29. lipnja 2023. godine osobno pristupe u najbližu ustrojstvenu jedinicu HZZO-a radi provjere okolnosti na temelju kojih im je status utvrđen.

Nadalje, u obavezi osobnog pristupa HZZO-u nalaze se osiguranici koji su taj status stekli jer su izvršili prijavu HZZO-u u propisanom roku nakon:

  • prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti ili prestanka primanja

naknade plaće na koju imaju pravo prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja,

  • prijevremenog prestanka služenja vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka ili nakon isteka propisanog roka za služenje vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka,
  • otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi
  • navršenih 18 godina života,
  • isteka školske