danas je 20.6.2024

Input:

Nove osnovice za obračun doprinosa za 2023. godinu

2.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Uz ostale novine koje nas očekuju dolaskom nove 2023. godine, mijenjaju se i osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, koje se primjenjuju na isplate za mjesec siječanj u veljači 2022. i na dalje. Prijašnjih je godina Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za iduću godinu bila objavljena u Narodnim novinama krajem tekuće godine, pa su njezini obveznici već tijekom studenog ili prosinca bili upoznati s osnovicama koje će primjenjivati u narednoj godini.

S obzirom na specifičnosti u pogledu uvođenja eura s početkom 2023. godine i usklađivanja iznosa u kunama iznosima u eurima prema fiksnom tečaju konverzije, Naredba o iznosima za obračun doprinosa za 2023. godinu još uvijek nije objavljena. Stoga je Porezna uprava na svojim stranicama objavila Nacrt Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu​, kako bi obveznici doprinosa bili na vrijeme upoznati s osnovicama koje će se primjenjivati za 2023. godinu. Porezna uprava je izvijestila kako Naredba ne može biti objavljena u Narodnim novinama prije 1. siječnja 2023. godine jer se veže uz propise koji stupaju na snagu s tim datumom.

Nacrtom Naredbe propisano je da se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2023. godinu izračunani kao umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenata za njihov obračun propisanih Zakonom o doprinosima (NN 84/2008, 152/2008, 94/2009, 18/2011, 22/2012, 144/2012, 148/2013, 41/2014, 143/2014, 115/2016, 106/2018; u nastavku teksta: Zakon), i to:

  1. najniže mjesečne osnovice,
  2. najviše mjesečne osnovice,
  3. najviše godišnje osnovice,
  4. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuje Porezna uprava rješenjem,
  5. mjesečnih osnovica za obveze koje utvrđuju obveznici obračunavanja,
  6. izabranih viših mjesečnih osnovica i
  7. godišnjih osnovica za obveze po osnovi obavljanja druge