danas je 8.6.2023

Input:

Nove izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

21.9.2022, , Izvor: Verlag Dashöfer

2022.18.1.1 Nove izmjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

Bernard Iljazović, dipl. iur.

Intencija zakonodavca za novim izmjenama navedenog Zakona, proizlazi radi daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije u području socijalnih uvjeta za mobilne radnike u obavljanju djelatnosti cestovnog prijevoza te radi detaljnijeg i konkretnijeg propisivanja dijela prekršajnih odredbi.

U tu svrhu je izrađen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu. U nastavku teksta, ukazati ćemo na najznačajnije novine koje će proizaći iz tog područja.

Uvest će se posebna pravila o upućivanju vozača koja će se primjenjivati na poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici koja poduzima transnacionalnu mjeru i na vozače zaposlene u tim poduzećima.

Naime, transnacionalna mjera podrazumijeva situaciju kada poduzeća s poslovnim nastanom u državi članici upućuje vozače, za svoj račun i pod svojim vodstvom, na državno područje države članice na temelju ugovora sklopljenog između poduzeća koje upućuje i primatelja usluge koji posluje u toj državi članici, pod uvjetom da postoji radni odnos između poduzeća koje vrši upućivanje i vozača za vrijeme