danas je 28.3.2023

Dostava odluka o pravima i obvezama iz radnog odnosa elektroničkim putemJamstvo

28.3.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Radnopravna problematika obavljanja dva posla radnikaJamstvo

27.3.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o trgoviniJamstvo

24.3.2023, Izvor: Narodne novine

Ugovor o radu i nagradaJamstvo

21.3.2023, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Donesen IV. paket mjera pomoći Vlade RH za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenataJamstvo

19.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Neoporeziva naknada troškova za rad na izdvojenom mjestu rada - rad od kućeJamstvo

15.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Sazivanje skupštine trgovačkog društva - vremenski uvjeti i rokoviJamstvo

14.3.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Produljenje probnog radaJamstvo

13.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Novele u Zakonu o osiguranju radničkih tražbinaJamstvo

10.3.2023, Tatjana Martinović, dipl. iur., predstojnica Ureda potpredsjednika Sabora, Izvor: Verlag Dashöfer

Redoviti i izvanredni prestanak radnog odnosaJamstvo

10.3.2023, Juraj Kovačević, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun plaće u naravi - direktor i prokuristJamstvo

10.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Neopravdan nedolazak na posao

9.3.2023, Tomislava Furčić dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obveza poslodavca - slanje Obrasca IP radnikuJamstvo

7.3.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Povlačenje novčanih sredstava pri zatvaranju obrtaJamstvo

3.3.2023, Univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Iskazivanje temeljnog kapitala u valuti euroJamstvo

1.3.2023, Dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer

Neoporezive premije osiguranja u 2023. godiniJamstvo

1.3.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Primjer obračuna plaće sukladno novom Zakonu o radu i u valuti euroJamstvo

27.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023

Nove e-Usluge Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjeJamstvo

27.2.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun bolovanja na teret HZZO-a u 2023. godini

24.2.2023, Ivan Vidas, struč. spec. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Obračun putnog naloga i dnevnice u eurimaJamstvo

23.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Službeni put u inozemstvo i isplata dnevniceJamstvo

21.2.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Ugovor na određeno vrijeme prema novom Zakonu o raduJamstvo

17.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Putni nalozi u 2023.godinivideoJamstvo

17.2.2023, struč. spec. oec. Ivan Vidas, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:37:06

Isplata dnevnice u zemljiJamstvo

14.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023

Službeni put u inozemstvo i isplata dnevniceJamstvo

13.2.2023, mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Raskid ugovora zbog nezadovoljavanja na probnom rokuJamstvo

8.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Dostupno u vremenskoj verziji: 2024 | 2023

Definiranje plaće i komponente plaće sukladno novom Zakonu o raduJamstvo

6.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Promjene u odnosu na rad na određeno vrijemeJamstvo

6.2.2023, Tomislav Milunović, dipl. iur. et oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Premještaj na drugo radno mjesto na inicijativu poslodavcaJamstvo

2.2.2023, Ivan Vidas, struč.spec.oec., Izvor: Verlag Dashöfer

Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godinivideoJamstvo

2.2.2023, dr. sc. Mira Ognjan, stalni sudski vještak za financije, Izvor: Verlag Dashöfer, Trajanje videa: 00:59:07

Dokument dostupan za pretplatnike od: Radni odnosi i obračun plaća PROFI PLUS

Radno vrijeme radnika sukladno novim izmjenama Zakona o raduJamstvo

1.2.2023, Bernard Iljazović, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o izmjenama Zakona o javnobilježničkim pristojbamaJamstvo

30.1.2023, Izvor: Narodne novine

Zakon o radu i Opća uredba o zaštiti podatakaJamstvo

27.1.2023, Filip Galić, dipl. iur., Izvor: Verlag Dashöfer

Europska deklaracija o digitalnim pravima i načelima za digitalno desetljećeJamstvo

26.1.2023, univ. spec. oec. Ivan Horvatić, ovlašteni računovođa, Izvor: Verlag Dashöfer

Akcija
Više o ovom dokumentu
Više o ovom dokumentu
Ovo se odnosi na vrstu sadržaja:
Ovo se odnosi na aktualnost sadržaja:
Zemlja
Ovo se odnosi na period valjanost sadržaja: