danas je 24.9.2023

Input:

Neopravdan nedolazak na posao

9.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Pitanje:

Što učiniti kada radnik više od 15 dana neopravdano izostane s posla, ne javi svoj izostanak i naravno ne opravda svoj izostanak. Koje su mogućnosti poslodavca po pitanju otkaza i po pitanju neisplate plaće, te čime opravdavamo neisplatu plaće, odnosno što evidentirati u evidenciju radnog vremena?

Odgovor:

Sukladno čl. 37. Zakona o radu radnik je dužan, što je moguće prije, obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad, a najkasnije u roku od tri dana dužan mu je dostaviti liječničku potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad i njezinu očekivanom trajanju. Ako zbog opravdanog razloga radnik nije