danas je 22.9.2023

Input:

Neoporeziva naknada troškova za rad na izdvojenom mjestu rada - rad od kuće

15.3.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

Zakon o radu kao opći izvor radnog prava predviđa mogućnost zasnivanja radnog odnosa, odnosno obavljanja rada izvan radnih prostorija poslodavca, a što se može odnositi na rad na izdvojenom mjestu rada te radu na daljinu.

Sukladno odredbama Zakona o radu (dalje: ZOR), rad na izdvojenom mjestu rada je rad kod kojeg radnik ugovoreni posao obavlja od kuće ili u drugom prostoru slične namjene koji je određen na temelju dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca.

Rad na daljinu je rad koji se uvijek obavlja putem informacijsko-komunikacijske tehnologije, pri čemu poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika, zbog čega se takav rad ne smatra radom na mjestu rada odnosno na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o zaštiti na radu.

Konkretno, članak 17.a ZOR-a uređuje oblik i bitne sastojke ugovora o radu za obavljanje poslova od kuće radnika ili u drugom prostora slične namjene koji je određen temeljem dogovora radnika i poslodavca, a koji nije prostor poslodavca (rad na izdvojenom mjestu rada).

Predmetno obuhvaća, osim obveznih sastojaka (redovitog) ugovora o radu popisanih u članku 15. ZOR-a, ugovaranje sljedećih podataka o:

  • organizaciji rada koja omogućava dostupnost radnika i njegov neometani pristup poslovnom prostoru te informacijama i profesionalnoj komunikaciji s ostalim radnicima i poslodavcem, kao i trećima u poslovnom procesu,
  • načinu evidentiranja radnog vremena,
  • sredstvima rada za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan nabaviti, instalirati i održavati, odnosno uporabi vlastitih sredstava rada radnika, ako ih koristi te naknadi troškova u vezi s time,
  • naknadi troškova nastalih zbog obavljanja posla, koje je poslodavac dužan naknaditi radniku, ako je rad ugovoren kao stalan ili u slučaju kada razdoblje rada tijekom jednog kalendarskog mjeseca traje duže od sedam radnih dana, osim ako kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu nije ugovoreno povoljnije,
  • načinu ostvarivanja prava na