danas je 25.6.2021

Input:

Neiskorišteni godišnji odmor zbog bolovanja

5.6.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.10.2.7 Neiskorišteni godišnji odmor zbog bolovanja

Tomislava Furčić, dipl.iur.

U prosincu radnik je doživio ozljedu na radu koja je i kasnije priznata. Ostalo mu je još 12 radnih dana godišnjeg odmora iz 2020.g. S obzirom na to da se još vodi na bolovanju, propadaju li mu dani godišnjeg odmora ako je i dalje na bolovanju ili ih ipak može iskoristiti i do kraja kalendarske godine? Nije sporno da mu je poslodavac mogao omogućiti i da iskoristi cijeli godišnji i prije same ozljede odnosno tijekom 2020.g.

Članak 84. stavak 1. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) propisuje da neiskorišteni dio godišnjeg odmora radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine. Iznimke od navedenog su propisane odredbama stavka 4., 5. i 6. istog članka.

Stavkom 4. citiranog članka propisano je da godišnji odmor, odnosno dio godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, zbog bolesti te korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust te dopust radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, radnik ima pravo iskoristiti po povratku na rad, a najkasnije do 30. lipnja sljedeće kalendarske godine.

Dakle, iz navedenog proizlazi da nakon 30. lipnja tekuće godine radnik nema pravo koristiti neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz 2020.

Ovdje upućujem na mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, objavljeno 05.06.2020. – „Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu – bolest”

Odredbom članka 84. stavka 4. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), o prenošenju godišnjeg odmora koji je prekinut ili nije korišten u kalendarskoj godini u kojoj je stečen zbog bolesti, omogućeno je radniku da isti iskoristi po povratku na rad, a najkasnije do 30.