danas je 10.5.2021

Input:

Neiskorišteni godišnji odmor

30.4.2021, , Izvor: Verlag Dashöfer

2021.08.2.2 Neiskorišteni godišnji odmor

Tomislava Furčić, dipl. iur.

Djelatnik našeg trgovačkog društva je dobrovljno mobiliziran u civilnu zaštitu tzv. covid redari od strane Grada i kao takav prima mjesečnu naknadu uz redovitu plaću kod ovog poslodavca. Radniku je ostalo još 16 dana neiskorištenog godišnjeg odmora. Velika je vjerojatnost da će i dalje ostati mobiliziran i do 30.06. do kada bi trebao iskoristiti preostali godišnji. Nije sklopio nikakav poseban ugovor s Gradom kojim su regulirane odredbe glede korištenja GO ili sličnih prava. U Odluci Grada stoji samo da takvi mobilizirani djelatnici imaju pravo na novčanu naknadu. Zanima nas kako postupiti u ovom slučaju ako radnik odbije iskoristiti preostali godišnji odmor, budući da je isti u covid redarstvu. Malo nam je specifična situacija i koju uopće specijalnu odredbu primijeniti?

U konkretnom slučaju se radi o mobilizaciji koju Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) definira kao postupak kojim se po nalogu nadležnog tijela obavlja pozivanje, prihvat i opremanje sudionika sustava civilne zaštite i dovodi ih u spremnost za provođenje zadaća civilne zaštite.

Sukladno odredbi članka 45. citiranog zakona građanin postaje obveznik civilne zaštite utvrđivanjem rasporeda na određenu dužnost u postrojbi civilne zaštite. Obveznik civilne zaštite ima obvezu odazvati se na poziv nadležnog tijela radi rješavanja statusa u sustavu civilne zaštite, sudjelovanja u programima osposobljavanja i vježbama te sudjelovanja u provođenju mjera civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama od dana mobilizacije do primitka zapovijedi o demobilizaciji. Navedeni obveznik civilne zaštite ima pravo na naknadu plaće, putnih troškova, osiguranje, dnevnicu i druge naknade, sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite i propisa donesenih za njegovu provedbu.

Nadalje, Uredbom o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za